Advokat i Moss

Advokatfirma

Din advokat i Moss 

Advokatbistand

Vi tilbyr advokatbistand, rådgivning og tvisteløsning til private og næringsdrivende.  

Terskelen bør være lav for å søke hjelp når man trenger det. Første telefonsamtale eller møte er derfor alltid kostnadsfri og uforpliktende.

Fagområder

Arbeidsrett  /

Erstatningsrett  /

Familie, arv og generasjonsskifte​ /

Fast eiendom  ​/ 

Forbrukerrett  / ​​

Forvaltningsrett  ​/

Konkurs og gjeldsordning /

Kontraktsrett  /

Plan- og bygningsrett  /

Prosedyre og sakførsel /

Selskapsrett  /

Tomtefeste  /

Tvangsfullbyrdelse og inndriving /

 

Om oss

Advokat Thomas Andrews har lang erfaring som advokat og har egen advokatpraksis i Moss, men bistår klienter over hele Østlandet.

 

I tillegg til egen advokatpraksis innehar han en rekke styreverv, blant annet som styremedlem i Advokatforeningen Østfold og Follo krets. 

Vår filosofi

Vi skal være gode rådgivere, samt levere løsninger og resultater. Målet er å gi våre klienter en riktig vurdering av saken og å innfri deres forventninger.

Dette gjør vi ved å ha god juridisk kompetanse og oversikt over saken samtidig som vi har en kommersiell og menneskelig forståelse.