top of page
Advokat moss

Din advokat i Moss

Vi er et advokatfirma i Moss som tilbyr rådgivning, tvisteløsning og prosedyrebistand til private og næringsdrivende i Moss og omegn.

 

Som advokater i Moss er vi opptatt av lokal tilstedeværelse og personlig oppfølging. 

PRACTICE AREAS

Fagområder
 

Prosedyre og tvisteløsning

Vi bistår som prosessfullmektig i alle domstoler og reklamasjonsnemnder.

Våre lokale domstoler er Søndre Østfold tingrett, Follo og Nordre Østfold tingrett, Borgarting lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett og Forliksrådet i Moss.

Fast eiendom

Vi bistår i alle typer eiendomssaker.

Vi har særlig erfaring med:
- Kjøp, salg og overdragelser

- Husleie og næringsleie

- Feil og mangler

- Landbruk og odel
- Tomtefeste
- Entreprise
- Plan- og bygningsloven

Vi har i tillegg autorisasjon til å drive eiendomsmegling, og kan bistå med eiendomsoverdragelser.
 

Kontraktsrett

Vi bistår med utforming, tolkning og håndheving av kontraktuelle forhold.

Familie og arverett

Vi bistår ved arveoppgjør, skilmisse og andre familiesaker.

Vi bistår også med planlegging av generasjonsskifte, testament, fremtidsfullmakt, ektepakt og samboeravtale.

Forretningsjuss

Vi bistår næringsdrivende med blant annet følgende:

- Selskapsrett

- Styrearbeid

- Styreansvar

- Due diligence

- Patent- og varemerkerettigheter

- Arbeidsrett

Vi kan også være oppgjørsansvarlig ved kjøp og salg av selskaper.

Erstatning og reklamasjon

Vi bistår med å vurdere og fremme erstatningskrav eller  reklamasjonskrav etter blant annet avhendingslova, bustadoppføringslova, håndverkertjenesteloven og kjøpsloven.

OUR VISION

Om oss

Kontakt oss dersom du ønsker et sikkert utfall og forutsigbare kostnader

Advokatfirmaet Andrews ved advokat Thomas Andrews tilbyr bistand til private og næringsdrivende som trenger en advokat i Moss. Han har over ti års erfaring som advokat i Moss. I tillegg til egen advokatpraksis innehar han en rekke styreverv, blant annet som nestleder i Advokatforeningen Østfold og Follo krets og som deltaker i Advokatforeningens representantskap.

 

Vi har fokus på å finne gode og kostnadseffektive løsninger. Mange av våre klienter får dekket sine advokatutgifter gjennom en rettshjelpsforsikring. Les mer om det her.

Vi jobber for å være gode rådgivere og levere løsninger og resultater i tråd med våre klienters forventninger. Dette gjør vi ved å ha god juridisk kompetanse og oversikt over saken, samtidig som vi har en kommersiell og menneskelig forståelse. 

Advokat moss
ATTORNEYS

Advokater

Advokat Moss

Thomas Andrews

Advokat, MNA

CONTACT

Kontakt oss

Terskelen bør være lav for å søke hjelp når man trenger det. Første telefonsamtale eller møte er derfor alltid kostnadsfri og uforpliktende.

  • LinkedIn

VÅR KONTAKTINFORMASJON

Værftsgata 1C, 1515 Moss, Viken

E-post: post@advokatandrews.no
Tlf.:  99385446

 

Her finner du oss

Send oss gjerne en melding, så svarer vi så fort vi kan.

Takk! Du hører fra oss snart.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page