Andrews-logo-outlied-transparent.png

Advokatfirma

Familie, arv og generasjonsskifte

Få hjelp til å sikre deg og dine nærmeste

Advokat Thomas Andrews har egen advokatpraksis i Moss, og har lang erfaring med å hjelpe sine klienter med å planlegge for fremtiden. 

Mange lever i dag i forhold med både sammensatt økonomi og familieforhold. Ofte har en eller begge med barn og formue inn i forholdet. Det er da viktig å legge til rette for at fordelingen av verdier, og at livet etter at samlivet opphører, blir slik man har tenkt seg.

Hva som er gjenstand for deling, hvem som skal overta hvilke verdier, og lengstlevendes rett til å sitte i uskifte eller bli boende i felles bolig er forhold alle bør tenke gjennom.

Vi anbefaler alle våre klienter å vurdere å sette opp en ektepakt/samboeravtale, et testament og en fremtidsfullmakt. Det gir både kontroll og forutsigbarhet ved en fremtidig deling av formuen.

En ektepakt og et testament ivaretar dine ønsker og behov ved samlivsbrudd eller død, mens en fremtidsfullmakt sørger for å ivareta dine interesser og din formue dersom du skulle være ute av stand til å ivareta disse selv.

For enkle ektepakter/samboeravtaler, testamenter og fremtidsfullmakter tilbyr vi en fastpris på kr. 4.500,- per dokument. Ved opprettelse av to dokumenter gis det 20% rabatt. Velger man å opprette alle tre gis det 30% rabatt. I så fall er den totale kostnaden på kr. 9.450,-.

I mer omfattende eller kompliserte saker avtales prisen nærmere.

Advokat Thomas Andrews har autorisasjon til å drive eiendomsmegling, og kan derfor også bistå med strukturering og gjennomføring av generasjonsskifte av eiendommer.

Ta kontakt for en uforpliktende og gratis vurdering av dine behov.