Priser og vilkår

Terskelen bør være lav for å søke hjelp når man trenger det. Vi gir deg en gratis vurdering av din sak eller din problemstilling. 

Andrews-logo-outlied-transparent.png

Pris

Pris avtales med kunden i den enkelte sak, avhengig av sakens art og kompleksitet.

Hvis det er ønskelig og mulig, vil vi ved oppstarten av et oppdrag gi et anslag over forventet samlet kostnad beroende på oppdraget og dets omfang og kompleksitet. Det kan også avtale budsjett eller annet prisarrangement. Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift.

Utgiftsdekning

Mange av våre klienter har anledning til å få dekket sine advokatkostnader. 

Privatpersoner har som regel rettshjelpsdekning som en del av sin innboforsikring. Tvister innenfor de fleste av våre fagområder dekkes av innboforsikringen, noe som innebærer at ditt forsikringsselskap dekker inntil 80% av advokatutgiftene i saken. Vi undersøker ved sakens oppstart om du har anledning til å få dine utgifter dekket.

Dersom saken ender opp for domstolene, skal som hovedregel parten som får medhold få dekket sine utgifter av motparten. Vi strever derfor alltid etter å gi en så korrekt vurdering av saken som mulig, slik at utgiftsbildet er så forutsigbart som mulig.

Vi gir deg en vederlagsfri vurdering av din sak. Dersom du etter vår vurdering velger å ikke forfølge saken videre, betaler du heller ingenting.

Vilkår

Våre generelle oppdragsvilkår gjelder for alle saker. Ta kontakt for å få en kopi av vilkårene.